• 24 lutego 2024

Jak pomóc rodzinie alkoholika?

Sami z siebie możemy mieć problem z podejściem i pomocą osobie z problemem alkoholowym. Na szczęście istnieją liczne programy, procesy i terapie, które pomagają sobie poradzić w takiej sytuacji. Osoby uzależnione często mimo szczerych chęci nadal tkwią w nałogu. Dlatego potrzebne im jest konkretne wsparcie, które można uzyskać z różnych stron. Zadając sobie pytanie, jak pomóc rodzinie alkoholika i osobie chorej, warto rozważyć profesjonalną pomoc. 

Jak pomóc rodzinie alkoholika - co zrobić, jeśli krewny pije za dużo?

Jeśli mąż, dziecko lub inna ważna osoba pije za dużo, może nie zdawać sobie sprawy, że ma problem. Najważniejszym zadaniem w takiej sytuacji jest pomoc w uświadomieniu, jak wygląda realna sytuacja. Jest jeszcze kilka rzeczy, które można zrobić, aby pomóc takiej osobie szybciej dojść do tego celu. Jak pomóc rodzinie alkoholika? Zacznijmy od tego, że nie można ukrywać problemu przed najbliższymi. Mogą oni być zawstydzeni zachowaniem osoby chorej i unikać z nią spotkań w towarzystwie. Jednak tutaj odpowiedzialność za sytuację spoczywa na osobie uzależnionej. To ona powinna się wstydzić i przyjąć za siebie efekty swoich działań (zachowania, komunikacji). Pamiętaj, że im bardziej pozwalasz alkoholikowi na doświadczanie negatywnych konsekwencji picia, tym bardziej prawdopodobne jest, że będzie chciała zmienić swoje zachowanie.

Jak pomóc rodzinie alkoholika - wsparcie osoby uzależnionej

Jeśli członek rodziny jest alkoholikiem, który jeszcze nie przyznał, że ma problem lub poprosił o pomoc, nadal można mu pomóc. Porady i terapia to doskonałe opcje na rozwiązanie trudnej sytuacji w rodzinie. Ponadto istnieje 12-stopniowa grupa wsparcia dla przyjaciół i członków rodziny alkoholików (tzw. AA). Tak jak niektórzy alkoholicy czerpią korzyści z chodzenia na spotkania Anonimowych Alkoholików, tak i osoby z ich otoczenia mogą korzystać z takich spotkań. Organizowane są różnorodne mitingi, na których przyjaciele i członkowie rodziny alkoholików mogą dzielić się swoimi doświadczeniami i otrzymywać od siebie wsparcie.

Zasady komunikacji w kwestii alkoholizmu

Jeśli zastanawiasz się, jak pomóc rodzinie alkoholika, należy postawić na dialog. Trzeba pamiętać, że rozmowa z alkoholikiem o jego piciu ma sens tylko na trzeźwo. Musi on racjonalnie myśleć i nie uciekać się do agresywnej defensywy. Należy również poruszać się w jasno wyznaczonych granicach. Chociaż nie można bezpośrednio powstrzymać alkoholika przed piciem, można uchronić się przed negatywnymi konsekwencjami jego zachowania. Należy czasem podejmować trudne decyzje. Na przykład niektóre rodziny mogą zezwolić alkoholikowi na pozostanie w więzieniu po aresztowaniu związanym z piciem. Chociaż tylko alkoholik może zdecydować się przestać pić, alkoholizm dotyka wszystkich w rodzinie. Porady lub terapia mogą pomóc w rozróżnieniu między zachowaniami, nad którymi ma się kontrolę, a zachowaniami, których się nie kontroluje. Daje to lepsze zrozumienie, dlaczego alkoholik postępuje w dany sposób. 

Warto przeczytać:

Czym jest polineuropatia alkoholowa? Czytaj więcej
Agresja po alkoholu – dlaczego alkoholik jest agresywny? Czytaj więcej
Objawy zespołu abstynenckiego Czytaj więcej
Share :

Może Cię zainteresować