• 17 czerwca 2024

Skutki

SMART Odzyskanie vs. AA

Istnieje wiele opcji odzyskiwania dostępne dla tych, którzy mają do czynienia z uzależnieniem, i to jest naprawdę do osoby, aby określić najlepsze...

Unikanie dna jest dobre

Mówi się, że problem z dobrą radą polega na tym, że zazwyczaj koliduje ona z naszymi planami. W duchu ludzkiej tendencji do dawania rad w wiadrach i...

Jak alkohol wpływa na mózg?

Nadmierne picie alkoholu wiąże się z wieloma znanymi zmianami poznawczymi, takimi jak utrata zahamowań, dezorientacja, nieprawidłowe myślenie oraz...

Alkoholizm – skutki nałogu

Długotrwałe picie napojów alkoholowych prowadzi do poważnego uszczerbku na zdrowiu. Niezależnie od fazy choroby, osoba uzależniona zbiera efekty swoich...

Jak alkohol zmienia człowieka?

Ludzie zmieniają swoje zachowania pod wpływem alkoholu. Są one jednak tylko częściowe. Zmienia się zwykle to, co osoba pijąca komunikuje, niż...