• 24 lutego 2024

Alkoholizm - współuzależnienie

Współuzależnienie to niezdrowe przywiązanie i oparcie psychiczne na drugiej osobie w związku. Zazwyczaj dotyczy związku małżeńskiego, ale może dotyczyć relacji rodzic-dziecko lub w innej zależności. Zazwyczaj objawia się w rodzinach alkoholowych, ale występuje także w relacjach z ludźmi z innymi przypadłościami, np. cierpiącymi na choroby psychiczne lub fizyczne. Leczenie może pomóc współzależnej osobie nauczyć się koncentrować na własnych potrzebach, zyskać poczucie własnej wartości, która nie zależy od związku, oraz zmienić obecną relację lub znaleźć zdrowszą. Charakter uzależnienia polega na tym, że stwarza problemy w życiu człowieka, które mogą obejmować trudności w związku. Relacje są testowane, gdy uzależniona osoba koncentruje się na przyjmowaniu i spożywaniu alkoholu. Małżonkowie i dzieci osób cierpiących na alkoholizm, jak dziwnie by to nie brzmiało, są często uzależnione od uzależnienia. Alkoholizm - współuzależnienie, które niszczy relacje ludzkie. Czym dokładnie jest i jak mu się przeciwstawić? 
 

Co to jest współuzależnienie?

Współuzależnienie jest rodzajem dysfunkcjonalnego związku, w którym poczucie własnej wartości i potrzeby emocjonalne jednej osoby zależą od drugiej. Osoba współzależna może również umożliwiać niezdrowe zachowania drugiej osoby. Ludzie w związku z osobami z zaburzeniami spożywania alkoholu mogą rozwinąć współuzależnienie, które jest niezdrowym skupieniem się na potrzebach drugiej osoby w jej własnym życiu. Niemniej jednak współzależność może się zdarzyć w związkach bez alkoholizmu, ogólnie w innym typie sytuacji opiekuńczej, na przykład w związku z chorobą fizyczną lub psychiczną. Leczenie może pomóc osobom z uzależnieniem poprawić swoje poczucie własnej wartości i nauczyć się zdrowszych relacji. Alkoholizm - współuzależnienie, które trzeba poznać i pokonać. Co powinniśmy jeszcze o nim wiedzieć?

Rozwój współuzależnienia

Istnieje związek między współuzależnieniem a alkoholizmem. Pierwotnie odnosił się do partnerów w związku małżeńskim, gdzie duża rolę odgrywał alkohol. Jednak specjaliści zdali sobie sprawę, że współuzależnienie może mieć analogiczne symptomy w innych sytuacjach i relacjach. Współuzależnienie to wyuczone zachowanie i reagowanie na określone napięcia. Kiedyś panowało powszechne przekonanie, że posiadanie rodzica alkoholika było jedyną przyczyną współzależności. Jednak dziś już obalono ten pogląd i dotyczy to innych toksycznych relacji. Zachowania, jakim jest współuzależnienie, można również nauczyć z innych relacji, takich jak: 

- Dysfunkcjonalni rodzice.
- Zaburzenia zdrowia psychicznego.
- Przewlekła choroba fizyczna.
- Przemoc wobec dzieci.

 

Alkoholizm - współuzależnienie, którego objawy mogą obejmować:
 

- Uzależnienie od innych, w tym poczucie własnej wartości.

- Posiadanie słabych i/lub nieelastycznych granic relacji z innymi.
- Rezygnację z siebie w procesie pomagania innym.
- Próbę kontrolowania wszystkiego i wszystkich w życiu.
- Dążenie do zadowolenia ludzi na najwyższym poziomie.
- Niską samoocenę.
- Brak obrony przed wchłanianiem i reagowaniem na myśli czy uczucia innych ludzi.
- Trudności z komunikowaniem się i artykułowaniem prawdziwych uczuć, przekonań i potrzeb.
- Obsesję na punkcie innych ludzi.
- Trudności z byciem emocjonalnie bliskim w związku intymnym.
- Doświadczanie lęku, strachu i innych trudnych emocji.
- Zaprzeczanie współzależności i potrzeby pomocy.
 
Leczenie współuzależnienia ogólnie będzie koncentrować się na pomocy w rozwijaniu poczucia własnej wartości w oderwaniu od drugiej osoby oraz na własnych potrzebach i emocjach. Można także pracować nad swoim zdrowiem w relacjach, bez względu na to, czy oznacza to poprawę obecnego związku, czy zakończenie go w celu znalezienia zdrowszego związku. Aby związek współzależny stał się zdrowszy, obie strony będą musiały pracować nad sobą i tworzyć zmiany w kierunku innego rodzaju relacji. Ponadto główna część rozwiązania polega na tym, że druga osoba w związku musi szukać profesjonalnego leczenia alkoholizmu lub zaburzeń psychicznych.

Warto przeczytać:

Czym jest polineuropatia alkoholowa? Czytaj więcej
Agresja po alkoholu – dlaczego alkoholik jest agresywny? Czytaj więcej
Objawy zespołu abstynenckiego Czytaj więcej
Share :

Może Cię zainteresować