• 29 maja 2024

Przymusowe leczenie alkoholika

Społeczeństwo, organizacje i rząd regularnie pracują nad rozwojem programów walki z uzależnieniami. Pojawiają się także nowe, obowiązkowe programy leczenia. Opinia na ich temat ma podłoże zarówno społeczne, prawne, jak i medyczne. Czy takie programy dają rzeczywisty efekt? Czy osoby po takim programie wychodzą zdrowe? Istnieje spora grupa badaczy i specjalistów, która mą wątpliwości co do skuteczności krótkoterminowych programów leczenia uzależnień. Czy pozwalają one zachować chorym trzeźwość w długim okresie? Jak wygląda przymusowe leczenie alkoholika w Polsce? Z czym ono się wiąże?

Przymusowe leczenie - kiedy?

 Alkohol wpływa na stan psychiczny i zwiększa prawdopodobieństwo ryzykownych lub niebezpiecznych zachowań. Nadużywanie procentów może również zwiększać ryzyko związane z zachowaniami niezgodnymi z prawem. Wiele z wykroczeń i przestępstw jest wykonywanych pod wpływem alkoholu (dotyczy to m.in. niebezpiecznego procederu prowadzenia samochodu po wypiciu alkoholu). Nadużywanie alkoholu ma miejsce bez względu na negatywne konsekwencje zdrowotne, emocjonalne oraz społeczne. Co gorsza, uzależnieni bardzo często zaprzeczają posiadaniu problemu, który odbija się na ich zdrowiu i psychice, co oddala ich jeszcze bardziej od poszukiwania pomocy i rozpoczęcia leczenia. Dopiero odpowiednia presja w rodzinie, wśród znajomych lub ze strony państwa (w tym przymusowe leczenie alkoholika) sprawia, że chory podejmuje się terapii. 

Czy przymusowe leczenie alkoholika działa?

Nie ma zbyt wiele badań potwierdzających, że przymusowe leczenie alkoholizmu sprawdza się na dłuższą metę. Wiele placówek nie śledzi, czy programy pomagają osobom z takimi zaburzeniami odzyskać zdrowie lub ile razy podejmują przymusowe leczenie. Pojawiają się jednak wnioski wskazujące, że programy te nie pomagają i mogą w rzeczywistości wyrządzać szkodę ludziom chorym, którzy ze zdwojoną siłą wracają do swoich słabości. Osoby, które zostały mimowolnie wcielone w taki program, były ponad dwa razy bardziej narażone na śmierć w wyniku przedawkowania niż osoby, które same zdecydowały się na leczenie. Znaleziono niewiele dowodów na to, że obowiązkowe leczenie uzależnień pomagało ludziom zaprzestać picia lub zmniejszyć liczbę wykroczeń wobec prawa pod wpływem alkoholu.

Przymusowe leczenie alkoholika w Polsce

 W naszym kraju przymusowe leczenie musi być zlecone na podstawie decyzji sądu. Aby do tego doszło, osoba chora musi być oceniona przez biegłego psychologa i psychiatrę. Obowiązkowe leczenie w postaci stacjonarnej lub niestacjonarnej to efekt rozprawy, która odbywa się w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Osoba chora ma szansę zgłosić się dobrowolnie. Jeśli tego nie uczyni, stosowane są środki przymusu.  Obowiązek trwa tak długo jak wymaga tego leczenie. Decyduje o tym sąd, na podstawie wniosku uprawnionego organu oraz opinii wystawionej przez specjalistów. Po zakończeniu leczenia, następny wniosek wobec chorego o przymusowe leczenie może być skierowany najwcześniej po upływie trzech miesięcy. 

Warto przeczytać:

Czym jest polineuropatia alkoholowa? Czytaj więcej
Agresja po alkoholu – dlaczego alkoholik jest agresywny? Czytaj więcej
Objawy zespołu abstynenckiego Czytaj więcej
Share :

Może Cię zainteresować